SAP Fraud Management - Better detection and prevention of fraud with advance predictive

אירוע ISUG 2015, רביעי, 9 בספטמבר 2015, 12:15

יכולות ניטור ובקרה של פעילויות עסקיות בכלל ואיתור הונאות ומעילות בארגון מקבלות לראשונה פתרון מקיף וחזק הכולל יכולות ניתוח מתקדמות, יכולות חיזוי וניהול תהליכי הניתוח והתחקור של ממצאי המערכת. SAP Fraud Management יחד עם BDO זיו האפט כמיישם מקצועי המכיר את הסיכונים בתהליכים עסקיים מאפשר לארגונים לקחת את השליטה לידם בכל הקשור לניטור ומניעת הונאות ועל ידי כך לחסוך כסף רב. המערכת הינה חלק ממשפחת מוצרי SAP GRC ומבוססת על טכנולוגיית HANA ופתרונות האנליטיקס המתקדמים של SAP.

רו"ח טל  דולב

רו"ח טל דולב

שותף ומנהל קבוצת יעוץ מערכות מידע

BDO Consulting

יכולות ניטור ובקרה של פעילויות עסקיות בכלל ואיתור הונאות ומעילות בארגון מקבלות לראשונה פתרון מקיף וחזק הכולל יכולות ניתוח מתקדמות, יכולות חיזוי וניהול תהליכי הניתוח והתחקור של ממצאי המערכת. SAP Fraud Management יחד עם BDO זיו האפט כמיישם מקצועי המכיר את הסיכונים בתהליכים עסקיים מאפשר לארגונים לקחת את השליטה לידם בכל הקשור לניטור ומניעת הונאות ועל ידי כך לחסוך כסף רב. המערכת הינה חלק ממשפחת מוצרי SAP GRC ומבוססת על טכנולוגיית HANA ופתרונות האנליטיקס המתקדמים של SAP.

הרצאות נוספות באירוע ISUG 2015

Open Accessibilty Menu