Step into the Future with SAP Networked Economy Solutions

אירוע ISUG 2015, רביעי, 9 בספטמבר 2015, 11:15

כיצד תעצב ההיפר-קישוריות מחדש את העולם : ההיפר-קישוריות תמציא מחדש את הכלכלה העולמית; יחידים, עסקים וחברות הופכים להיות מחוברים בזמן אמת, מה שמוביל לכלכלה חדשה במרשתת - יותר שיתוף פעולה, אינטליגנטי, אחראי, ויעיל עם עליות דרמטיות בפריון וערך כלכלי. ברשת, הכלכלה תשנה מקצה לקצה את הדרך בה אנו חיים ועובדים, את דרכי הפעולה של העסקים, וכיצד חברות יתפקדו. זה יקרה בזמן קצר באופן קיצוני מכל מעבר כלכלי גדול אחר בהיסטוריה.

אבי שחם

אבי שחם

מנהל תחום פתרונות Networked Economy

SAP Israel

הרצאות נוספות באירוע ISUG 2015

Open Accessibilty Menu