Your ERP on HANA - Vrom Vision to Reality

אירוע ISUG 2015, רביעי, 9 בספטמבר 2015, 11:45

S/4 HANA - הגרסה החדשה של SAP ERP המבוססת על HANA, כוללת שינויים טכנולוגיים משמעותיים וחידושים עסקיים פורצי דרך. נסקור מהיא מפת הדרכים של SAP למעבר, איך נראה בפועל שידרוג כזה וכיצד יש להתחיל לתכנן פרוייקט שידרוג.

נתי נחמיאס

נתי נחמיאס

מומחה בטכנולוגיות SAP ומומחה HANA

Xact

הרצאות נוספות באירוע ISUG 2015

Open Accessibilty Menu