SAP Audit Management

אירוע ISUG 2015, רביעי, 9 בספטמבר 2015, 12:45

מחקרים שנעשה לאחרונה הראו כי מבקרים פנימיים חייבים "לנער" את גישת הביקורת על-מנת לשפר את הביצועים שלהם ולהוסיף ערך לארגון. מבקרים פנימיים חייבים לאמץ טכנולוגיות לאוטומציה של בקרות חובה על מנת לתת תובנה קריטית עסקית למנהלים ולדירקטוריון.

רו"ח יובל דנוביץ

רו"ח יובל דנוביץ

מנהל תחום Office of the CFO

SAP Israel

הרצאות נוספות באירוע ISUG 2015

Open Accessibilty Menu